บริษัท บี.ซี.ธี. ไอซ์ จำกัด
โทร 042-222 309, 042-246 936, 084-516-7544, 086-458 6125
  • th

โปรเจ็ค ทดสอบเครื่องเรียงขวดกึ่งออโต้


โปรเจ็ค ทดสอบเครื่องเรียงขวดกึ่งออโต้

เครื่องเรียงขวดกึ่งออโต้ Bottle Unscrumble Machine รองรับเครื่องบรรจุขนาด 8000 ขวด/ชม.