บริษัท บี.ซี.ธี. ไอซ์ จำกัด
โทร 042-222 309, 042-246 936, 084-516-7544, 086-458 6125
  • th

โปรเจ็ค นครราชสีมา


โปรเจ็ค นครราชสีมา

14 วัน โปรเจคโคราชา จบงานติดตั้งพร้อมทดสอบเดินเครื่องต่อเนื่องมาหลายวัน อีกทั้งสอนการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องจักรให้ทีมงานของคุณลูกค้าสามารถทำงานได้เองเรียบร้อยแล้ว ที่ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา