บริษัท บี.ซี.ธี. ไอซ์ จำกัด
โทร 042-222 309, 042-246 936, 084-516-7544, 086-458 6125
  • th

โปรเจ็ค หาดใหญ่


โปรเจ็ค หาดใหญ่

โปรเจ็คหาดใหญ่ ติดตั้งเครื่องจักรโรงงานผลิตน้ำดื่ม ขนาด 2000 ขวด/ชม. (เป่าขวด-บรรจุ-แพ็คโหล)